Forbehold

Her på siden kan du se hvilke forbehold vi har på det arbejde vi udfører inkl. Vores betalingsbetingelser

Afslibning

Dybderens

Reparation

Nye gulve

Betaling/Garanti

Forbehold vedr. Afslibning af terrazzogulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand - koldt vand er fint
 • Der vil forkomme støj gener, det er op til kunden selv, at adviserer evt. Naboer
 • Der vil forkomme støv gener, det er op til kunden selv at, dække af, vi kan gøre det imod betaling
 • Der kan forekomme svære pletter såsom rust fra kondens, hårfarve osv. Som ikke kan slibes væk
 • Ved hulkel slibning kan der forekomme vægskader, det er ikke noget vi dækker ved efterbehandling
 • Er der P-forbud, skal kunden fremskaffe en parkeringstilladelse, så vi ikke får p-bøder
 • Er gulvet malet over, vil det koste ekstra at få afslebet - typisk 25 % Vi sliber ikke epoxy af!
 • Det ny afslebne terrazzogulv, vil stå hvidt-rustikt og ikke blankpoleret, dog med et blankt skær
 • Evt. Huller i overfladen vil ikke blive spartlet ud, kun små revner vil blive spartlet

Forbehold vedr. Dybderens af terrazzo/marmor/linoleum & vinyl gulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand - koldt & varmt vand, dette er vigtigt!
 • Der vil forkomme lugt gener, det er op til kunden selv, at adviserer evt. Naboer
 • Det er op til kunden selv at, dække af, vi kan gøre det imod betaling
 • Der kan forekomme svære pletter såsom rust fra kondens, hårfarve osv. Som ikke kan renses væk
 • Er der P-forbud, skal kunden fremskaffe en parkeringstilladelse, så vi ikke får p-bøder
 • Det ny afrensede gulv, vil stå hvidt-rustikt og ikke blankpoleret, dog med et blankt skær
 • En dybderens er ikke en afslibning, det er en dybderens med evt. slibning af kanter osv.

Forbehold vedr. Reparation af terrazzogulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand – koldt
 • Et evt. toilet skal være afmonteret inden arbejdets opstart
 • Når vi arbejder, er det vigtigt, at ingen andre håndværkere er i gang i samme rum – dvs. at vi har rummet for os selv, sådan så vi har ro til, at udfører vores arbejde
 • Der kan forekomme slibestøv fra elværktøj – det er op til kunden selv at dække af
 • Der kan forekomme støjgener – det er op til kunden selv, at adviserer naboer og lign.
 • Der kan forekomme små revnedannelser ved afløb/rør gennemføringer (spænding)
 • Der kan forekomme små huller i overfladen, som er så små, at de ikke kan spartles ud
 • Ved nye rør gennemføringer, skal det nødvendige forarbejde udføres af en murer dvs. At der skal være ordentligt understøbt, med ca. 10-15 mm. Plads til støbning af terrazzo.
 • Skiftes bærejernet ikke ud inden støbning, kan der forekomme revner, som efterfølgende kan spartles – ved ikke udskiftning vil jernet blive afrustet og galvaniseret inden støbning
 • Der kan forekomme øer i terrazzoen (steder hvor der er færre skærver)
 • Der vil blive lagt en gangbro i form af brædder ind over reparationerne, disse må ikke flyttes – disse skal blive liggende end til vi selv flytter dem.
 • Opgangsdørene skal muligvis stå åbne også natten over, disse må ikke lukkes!
 • Skulle en skade opstå i den ny støbte terrazzo, som ikke er forsaget af vores folk, koster det yderligere, at få udbedret – pris pr. løbende time eksl. moms 450,- eksl. Materialer
 • Der kan forekomme en farveforskel fra ny til eksisterende terrazzo på op til 15-20 %
 • Vores garanti er de obligatoriske/lovpligtige 12 måneder fra fakturadato

Forbehold vedr. Ny udførte terrazzogulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand – koldt
 • Et evt. toilet skal være afmonteret inden arbejdets opstart
 • Når vi arbejder, er det vigtigt, at ingen andre håndværkere er i gang i samme rum – dvs. at vi har rummet for os selv, sådan så vi har ro til, at udfører vores arbejde
 • Bliver skabe, fodpaneler osv. Ikke afmonteret, kan der forekomme skader på disse, skader som vi ikke dækker økonomisk – den står kunden selv for.
 • Ved hulkel arbejde, skal samtlige vægge være pudset lige op, dette skal en murer udfører
 • Der kan forekomme slibestøv fra elværktøj – det er op til kunden selv at dække af
 • Der kan forekomme støjgener – det er op til kunden selv, at adviserer naboer og lign.
 • Der kan forekomme små revnedannelser ved afløb/rør gennemføringer (spænding)
 • Der kan forekomme svindrevner i ny støbte gulve, disse kan efterfølgende spartles ud/tætnes 
 • Der kan forekomme små huller i overfladen, som er så små, at de ikke kan spartles ud
 • Efter udført arbejde står vi ikke for rengøring, det er op til kunden selv at rengøre
 • Skiftes bærejernet ikke ud inden støbning, kan der forekomme revner, som efterfølgende kan spartles – ved ikke udskiftning vil jernet blive afrustet og galvaniseret inden støbning
 • Der kan forekomme øer i terrazzoen (steder hvor der er færre skærver)
 • Ved indgangspartier, vil der blive lagt en gangbro i form af brædder ind over den ny støbte terrazzo, disse må ikke flyttes – disse skal blive liggende end til vi selv flytter dem.
 • Opgangsdørene skal muligvis stå åbne også natten over, disse må ikke lukkes!
 • Skulle en skade opstå i den ny støbte terrazzo, som ikke er forsaget af vores folk, koster det yderligere, at få udbedret – pris pr. løbende time eksl. moms 450,- eksl. Materialer
 • Vores garanti er de obligatoriske/lovpligtige 12 måneder fra fakturadato
 • Skal der laves farveprøver før opstart - koster disse 1000,- eksl. moms at få udført

Betaling og garanti:


 • Vores betalingsfrist for firmaer, boligselskaber, entreprenører osv. Er 14 dage fra fakturadato 
 • Vores betalingsfrist ved privatkunder er straksbetaling eller 8 dage fra fakturadato
 • Vores garanti på alt støbearbejde (nye gulve samt reparationer) er 12 måneder fra fakturadato 
 • Der gives ingen garanti på afslibningsarbejde, der gives 8 dages reklamationsret 
 • Der gives ingen garanti på rensearbejde, der gives 8 dages reklamationsret 
 • Arbejdes der under AB 92, følges disse regler, hvis andet ikke er aftalt


Vi ser gerne at private overfører vores betaling samme dag som arbejdet bliver udført evt. Via mobilepay