Forbehold

TERRAZZO AFD.

Afslibning, støbning, reparation, rens, nye gulve mm.

Her på siden kan du se hvilke forbehold vi har på det arbejde vi udfører inkl. Vores betalingsbetingelser

Afslibning

Dybde/renseslibning

Reparation

Nye gulve

Forbehold vedr. Afslibning af terrazzogulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand - koldt vand er fint
 • Der vil forkomme støj gener, det er op til kunden selv, at adviserer evt. Naboer
 • Der vil forkomme støv gener, det er op til kunden selv at, dække af, vi kan gøre det imod betaling
 • Der kan forekomme svære pletter såsom rust fra kondens, hårfarve osv. Som ikke kan slibes væk
 • Er der P-forbud, skal kunden fremskaffe en parkeringstilladelse, så vi ikke får p-bøder
 • Er gulvet malet over, vil det koste ekstra at få afslebet - typisk 25 % Vi sliber ikke epoxy af!
 • Det ny afslebne terrazzogulv, vil stå hvidt-rustikt og ikke blankpoleret, dog med et blankt skær
 • Evt. Huller i overfladen vil ikke blive spartlet ud, kun små revner vil blive spartlet

Forbehold vedr. Dybde/renseslibning af terrazzo/marmor/linoleum & vinyl gulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand - koldt & varmt vand, dette er vigtigt!
 • Der vil forkomme lugt gener, det er op til kunden selv, at adviserer evt. Naboer
 • Det er op til kunden selv at, dække af, vi kan gøre det imod betaling
 • Der kan forekomme svære pletter såsom rust fra kondens, hårfarve osv. Som ikke kan renses væk
 • Er der P-forbud, skal kunden fremskaffe en parkeringstilladelse, så vi ikke får p-bøder
 • Det ny afrensede gulv, vil stå hvidt-rustikt og ikke blankpoleret, dog med et blankt skær

Forbehold vedr. Reparation af terrazzogulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand – koldt
 • Et evt. toilet skal være afmonteret inden arbejdets opstart
 • Når vi arbejder, er det vigtigt, at ingen andre håndværkere er i gang i samme rum – dvs. at vi har rummet for os selv, sådan så vi har ro til, at udfører vores arbejde
 • Der kan forekomme slibestøv fra elværktøj – det er op til kunden selv at dække af
 • Der kan forekomme støjgener – det er op til kunden selv, at adviserer naboer og lign.
 • Der kan forekomme små revnedannelser ved afløb/rør gennemføringer (spænding)
 • Der kan forekomme små huller i overfladen, som er så små, at de ikke kan spartles ud
 • Ved nye rør gennemføringer, skal det nødvendige forarbejde udføres af en murer dvs. At der skal være ordentligt understøbt, med ca. 10-15 mm. Plads til støbning af terrazzo.
 • Skiftes bærejernet ikke ud inden støbning, kan der forekomme revner, som efterfølgende kan spartles – ved ikke udskiftning vil jernet blive afrustet og galvaniseret inden støbning
 • Der kan forekomme øer i terrazzoen (steder hvor der er færre skærver)
 • Der vil blive lagt en gangbro i form af brædder ind over reparationerne, disse må ikke flyttes – disse skal blive liggende end til vi selv flytter dem.
 • Opgangsdørene skal muligvis stå åbne også natten over, disse må ikke lukkes!
 • Skulle en skade opstå i den ny støbte terrazzo, som ikke er forsaget af vores folk, koster det yderligere, at få udbedret – pris pr. løbende time eksl. moms 450,- eksl. Materialer
 • Der kan forekomme en farveforskel fra ny til eksisterende terrazzo på op til 15-20 %
 • Vores garanti er de obligatoriske/lovpligtige 24 måneder fra fakturadato

Forbehold vedr. Ny udførte terrazzogulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand – koldt
 • Et evt. toilet skal være afmonteret inden arbejdets opstart
 • Når vi arbejder, er det vigtigt, at ingen andre håndværkere er i gang i samme rum – dvs. at vi har rummet for os selv, sådan så vi har ro til, at udfører vores arbejde
 • Bliver skabe, fodpaneler osv. Ikke afmonteret, kan der forekomme skader på disse, skader som vi ikke dækker økonomisk – den står kunden selv for.
 • Der kan forekomme slibestøv fra elværktøj – det er op til kunden selv at dække af
 • Der kan forekomme støjgener – det er op til kunden selv, at adviserer naboer og lign.
 • Der kan forekomme små revnedannelser ved afløb/rør gennemføringer (spænding)
 • Der kan forekomme svindrevner i ny støbte gulve, disse kan efterfølgende spartles ud/tætnes 
 • Der kan forekomme små huller i overfladen, som er så små, at de ikke kan spartles ud
 • Efter udført arbejde står vi ikke for rengøring, det er op til kunden selv at rengøre
 • Skiftes bærejernet ikke ud inden støbning, kan der forekomme revner, som efterfølgende kan spartles – ved ikke udskiftning vil jernet blive afrustet og galvaniseret inden støbning
 • Der kan forekomme øer i terrazzoen (steder hvor der er færre skærver)
 • Ved indgangspartier, vil der blive lagt en gangbro i form af brædder ind over den ny støbte terrazzo, disse må ikke flyttes – disse skal blive liggende end til vi selv flytter dem.
 • Opgangsdørene skal muligvis stå åbne også natten over, disse må ikke lukkes!
 • Skulle en skade opstå i den ny støbte terrazzo, som ikke er forsaget af vores folk, koster det yderligere, at få udbedret – pris pr. løbende time eksl. moms 450,- eksl. Materialer
 • Vores garanti er de obligatoriske/lovpligtige 24 måneder fra fakturadato
 • Skal der laves farveprøver før opstart - koster disse 1000,- eksl. moms at få udført

Epoxy

Forbehold vedr. Epoxy gulve:


 • Der skal være fri adgang til gangarealer, samt til strøm og vand
 • Alt forbyggende arbejde skal være udført dvs. gulvtæppe og undergulv skal afmonteres, råbeton/underlag skal støvsuges og rengøres inden beton støbning. Evt. kantlister/paneler skal afmonteres, bliver disse ikke afmonteret, er det på til byggeherren selv at rengøre efterfølgende
 • Der kan forekomme lugt gener under arbejdet, beboerne skal adviseres
 • Der vil forkomme slibestøv under slibning af undergulv, det er op til kunden selv at dække af.
 • Der må ikke være nogen form for gennemgang under arbejdsprocessen, der skal lukkes helt af
 • Der tages forbehold for evt. opstigende grundvand efter maling, der kan forekomme steder, hvor belægningen vil boble grundet grundvand, disse kan repareres efter behov
 • Skulle en evt. skade forekomme i den nymalede epoxy, som ikke er forsaget af vores folk, vil dette koste yderligere at få udbedret – pris pr. løbende time eksl. Moms og materialer 450,-

Vores ny renoverede gulve leveres vaskbare og ikke blankpoleret - efter aflevering tar den den daglige rengøring over


Vores betalingsbetingelser er for firmaer - 10 dage fra fakturadato, hvis andet ikke er aftalt


Vores betalingsbetingelser er for private - straks betaling enten kontant, via bankoverførelse eller mobilepay

TERRAZZO AFD

TERRAZZO AFDELINGEN - REERSLEVVEJ 11 - 2640 HEDEHUSENE - CVR. 26 68 13 75