Forbehold

TERRAZZO AFD.

Afslibning, støbning, reparation, rens, nye gulve mm.

Her på siden kan du se hvilke forbehold vi har på det arbejde vi udfører inkl. Vores betalingsbetingelser

Afslibning

Dybderens

Reparation

Nye gulve

Forbehold vedr. Afslibning af terrazzogulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand - koldt vand er fint
 • Der vil forkomme støj gener, det er op til kunden selv, at adviserer evt. Naboer
 • Der vil forkomme støv gener, det er op til kunden selv at, dække af, vi kan gøre det imod betaling
 • Der kan forekomme svære pletter såsom rust fra kondens, hårfarve osv. Som ikke kan slibes væk
 • Er der P-forbud, skal kunden fremskaffe en parkeringstilladelse, så vi ikke får p-bøder
 • Er gulvet malet over, vil det koste ekstra at få afslebet - typisk 25 % Vi sliber ikke epoxy af!
 • Det ny afslebne terrazzogulv, vil stå hvidt-rustikt og ikke blankpoleret, dog med et blankt skær
 • Evt. Huller i overfladen vil ikke blive spartlet ud, kun små revner vil blive spartlet

Forbehold vedr. Dybderens af terrazzo/marmor/linoleum & vinyl gulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand - koldt & varmt vand, dette er vigtigt!
 • Der vil forkomme lugt gener, det er op til kunden selv, at adviserer evt. Naboer
 • Det er op til kunden selv at, dække af, vi kan gøre det imod betaling
 • Der kan forekomme svære pletter såsom rust fra kondens, hårfarve osv. Som ikke kan renses væk
 • Er der P-forbud, skal kunden fremskaffe en parkeringstilladelse, så vi ikke får p-bøder
 • Det ny afrensede gulv, vil stå hvidt-rustikt og ikke blankpoleret, dog med et blankt skær

Forbehold vedr. Reparation af terrazzogulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand – koldt
 • Et evt. toilet skal være afmonteret inden arbejdets opstart
 • Når vi arbejder, er det vigtigt, at ingen andre håndværkere er i gang i samme rum – dvs. at vi har rummet for os selv, sådan så vi har ro til, at udfører vores arbejde
 • Der kan forekomme slibestøv fra elværktøj – det er op til kunden selv at dække af
 • Der kan forekomme støjgener – det er op til kunden selv, at adviserer naboer og lign.
 • Der kan forekomme små revnedannelser ved afløb/rør gennemføringer (spænding)
 • Der kan forekomme små huller i overfladen, som er så små, at de ikke kan spartles ud
 • Ved nye rør gennemføringer, skal det nødvendige forarbejde udføres af en murer dvs. At der skal være ordentligt understøbt, med ca. 10-15 mm. Plads til støbning af terrazzo.
 • Skiftes bærejernet ikke ud inden støbning, kan der forekomme revner, som efterfølgende kan spartles – ved ikke udskiftning vil jernet blive afrustet og galvaniseret inden støbning
 • Der kan forekomme øer i terrazzoen (steder hvor der er færre skærver)
 • Der vil blive lagt en gangbro i form af brædder ind over reparationerne, disse må ikke flyttes – disse skal blive liggende end til vi selv flytter dem.
 • Opgangsdørene skal muligvis stå åbne også natten over, disse må ikke lukkes!
 • Skulle en skade opstå i den ny støbte terrazzo, som ikke er forsaget af vores folk, koster det yderligere, at få udbedret – pris pr. løbende time eksl. moms 450,- eksl. Materialer
 • Der kan forekomme en farveforskel fra ny til eksisterende terrazzo på op til 15-20 %
 • Vores garanti er de obligatoriske/lovpligtige 24 måneder fra fakturadato

Forbehold vedr. Ny udførte terrazzogulve:


 • Der skal være fri adgang til arbejdspladsen, enten lukker en op for os, ellers får vi udleveret en nøgle
 • Der skal være fri adgang til strøm enten bygge eller husstrøm - det afhænger af opgavens størrelse
 • Der skal være fri adgang til vand – koldt
 • Et evt. toilet skal være afmonteret inden arbejdets opstart
 • Når vi arbejder, er det vigtigt, at ingen andre håndværkere er i gang i samme rum – dvs. at vi har rummet for os selv, sådan så vi har ro til, at udfører vores arbejde
 • Bliver skabe, fodpaneler osv. Ikke afmonteret, kan der forekomme skader på disse, skader som vi ikke dækker økonomisk – den står kunden selv for.
 • Der kan forekomme slibestøv fra elværktøj – det er op til kunden selv at dække af
 • Der kan forekomme støjgener – det er op til kunden selv, at adviserer naboer og lign.
 • Der kan forekomme små revnedannelser ved afløb/rør gennemføringer (spænding)
 • Der kan forekomme små huller i overfladen, som er så små, at de ikke kan spartles ud
 • Efter udført arbejde står vi ikke for rengøring, det er op til kunden selv at rengøre
 • Skiftes bærejernet ikke ud inden støbning, kan der forekomme revner, som efterfølgende kan spartles – ved ikke udskiftning vil jernet blive afrustet og galvaniseret inden støbning
 • Der kan forekomme øer i terrazzoen (steder hvor der er færre skærver)
 • Ved indgangspartier, vil der blive lagt en gangbro i form af brædder ind over den ny støbte terrazzo, disse må ikke flyttes – disse skal blive liggende end til vi selv flytter dem.
 • Opgangsdørene skal muligvis stå åbne også natten over, disse må ikke lukkes!
 • Skulle en skade opstå i den ny støbte terrazzo, som ikke er forsaget af vores folk, koster det yderligere, at få udbedret – pris pr. løbende time eksl. moms 450,- eksl. Materialer
 • Vores garanti er de obligatoriske/lovpligtige 24 måneder fra fakturadato
 • Skal der laves farveprøver før opstart - koster disse 1000,- eksl. moms at få udført

Epoxy

Forbehold vedr. Epoxy gulve:


 • Der skal være fri adgang til gangarealer, samt til strøm og vand
 • Alt forbyggende arbejde skal være udført dvs. gulvtæppe og undergulv skal afmonteres, råbeton/underlag skal støvsuges og rengøres inden beton støbning. Evt. kantlister/paneler skal afmonteres, bliver disse ikke afmonteret, er det på til byggeherren selv at rengøre efterfølgende
 • Der kan forekomme lugt gener under arbejdet, beboerne skal adviseres
 • Der vil forkomme slibestøv under slibning af undergulv, det er op til kunden selv at dække af.
 • Der må ikke være nogen form for gennemgang under arbejdsprocessen, der skal lukkes helt af
 • Der tages forbehold for evt. opstigende grundvand efter maling, der kan forekomme steder, hvor belægningen vil boble grundet grundvand, disse kan repareres efter behov
 • Skulle en evt. skade forekomme i den nymalede epoxy, som ikke er forsaget af vores folk, vil dette koste yderligere at få udbedret – pris pr. løbende time eksl. Moms og materialer 450,-

Vores betalingsbetingelser er for firmaer - 10 dage fra fakturadato, hvis andet ikke er aftalt


Vores betalingsbetingelser er for private - straks betaling enten kontant, via bankoverførelse eller mobilepay

TERRAZZO AFD

TERRAZZO AFDELINGEN - REERSLEVVEJ 11 - 2640 HEDEHUSENE - CVR. 26 68 13 75